Proslava 9 januara je proslava poraza

Izvor: Istraga.ba

Tokom vojnih parada u Srbiji, vojnici obično nose ratne zastave iz prvog i drugog svjetskog rata, i iz kosovskog rata. Upravo su zastave s rata na Kosovu zapanjujuće jer ako se vojne parade već održavaju onda je praksa da se prikazuje “zastave pobjede” a ne poraza. Jer vojska diktature Federativne Republike Jugoslavije i zločinačkog režima Slobodana Miloševića je rat protiv NATO-pakta izgubila i osramotila Srbiju predstavljajući je kao bahato, primitivno i necivilizovano društvo.

Slično se može reći o proslavi Republike Srpske, to jeste 9 januara i manje ili više fašističkog paradiranja i simbolike. Jer taj ilegalni i sramotni praznik jeste zapravo veličanje poraza i nerazumijevanja istorije iz više razloga.

Herceg-Bosna je stvarana po modelu “srpskih autonomnih oblasti” u Hrvatskoj, znači kroz radikalni nacionalizam, mržnju, kriminal i primitivizam. Slično je što se tiče formiranja Republike Srpske jer je njen model etničkog separatizma bio zasnovan na modelu Republike Srpske Krajine iz 1991 kroz saradnju srpskih nacionalista u Hrvatskoj i Srbiji. Ideja Republike Srpske je već u startu bila zamišljena da bude stvorena kroz ubijanja, protjerivanja i razaranje. Što je već tada značilo moralni, pravni i politički poraz jer je međunarodna zajednica podržala Hrvatsku, a kasnije i Bosnu i Hercegovinu, zbog napada, agresije i zločina od strane režima u Beogradu.

Iz primjera RSK je također zaključak da ni RSK ni Republika Srpska nisu “narodne” ideje već elitne konstrukcije stvarane od pojedinaca na visokom civilnim i vojnim funkcijama koji su te konstrukcije vremenom promovirali Srbima u Hrvatskoj i BiH. Ideje RS i RSK su prihvaćene od većine Srba između ostalog jer je porast nacionalizma kod naroda u Jugoslaviji stvarao atmosferu straha, mržnje i histerije gdje je bilo teže ostati racionalan, miran i razuman i bilo daleko lakše vjerovati u mitove, nepovjerenje i teorije zavjera. Znači, RS nikada nije bila zamišljena da ona bude društvo gdje će vladati razumni zakoni, građanska svijest i demokratska otvorenost već je zamišljena kao etnokratsko, korumpirano i primitivno društvo.

Slučaj i istorija RSK također pokazuje na još jednu važnu činjenicu a to je da je RSK vojno poražena iz više razloga a ne samo jer je hrvatska vojska bila bolje obučena, sposobnija i odlučnija. Jedan dodatni razlog poraza RSK jeste što je RS pod rukovodstvom zločinca Radovana Karadžića sarađivala sa autokratom Franjom Tuđmanom i pored toga što je Karadžić obećao “velikim Srbima” u Kninu da će braniti RSK. Znači, slavljenje 9 januara je i proslava poraza RSK i pobjede Hrvatske, kao i mita o “sprskom jedinstvu”.

Sama RS nije završila kao RSK ali je bilo blizu da se i to desi jer su združene snage Hrvatske vojske, Hrvatskog Vijeća Obrane i Armije BiH tokom proljeća, ljeta i jeseni porazile Vojsku Republike Srpske na više mjesta u sjevernim i zapadnim dijelovima BiH do to mjere da je bile pitanje vremena kada će Banjaluka da završi kao Knin. “Srećom” i paradoksom je RS u praksi spašena od strane NATO, SAD i EU koji su prijetili bombardiranjem položaja Armije BiH, tražili zaustavu rata i uvođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, 9 januara je proslava kako je RS vojno izgubila i bila spašena od “neprijatelja srpskog naroda”.

Zadnje ali ne najmanje, treba imati na umu da RS nije bila zamišljena da bude vječna. Zapravo, ideje oko RS tokom 1991 i 1992 su bile da će ona biti više kao privremena teritorijalno-administrativna jedinca koja će kasnije postati dio “Velike Srbije” ili kako je to gangster i zločinac Željko Ražnatović Arkan zvao “Junajted Stejts of Srbia”. A Srbija je danas manja nego što je bila prije kosovskog rata. Znači 9 januar je i proslava da su srpski nacionalisti izgubili rat, osiromašili i obrukali Srbe u Hrvatskoj i BiH, i da je Srbija teritorijalno mala i dosta korumpirana. Da Srbija jeste mala, tri puta ratovala tokom 1990-ih tri puta izgubila.

Zbog navedenih razloga i činjenica, oni koji stvarno slave RS vjeruju i mitove i zablude da oni slave neko vrstu pobjede i “otadžbinski rat” koji je rezultirao u genocidu, kriminalu, silovanju, siromaštvu i razaranju. U stvari, proslava dana RS je proslava vojnih, ekonomskih i moralnih poraza gdje mnogi još nisu shvatili da su srpski nacionalisti i pristalice te politike izgubili rat i nanijeli ogromnu štetu ne samo Hrvatima, Bošnjacima, Albancma i ostalima već i Srbima.

--

--

--

I am active as a social and policy entrepreneur. SEEDS ambassador. Motto: I have no identity, I have only identities.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vladan Lausevic

Vladan Lausevic

I am active as a social and policy entrepreneur. SEEDS ambassador. Motto: I have no identity, I have only identities.

More from Medium

A Leader or a Celebrity

Weekly newsletter of Pascal Bornet — Issue #72

Two companies, two investments, one acquisition. Why we love founders like Bbot’s Steve Simoni

Steve Simoni, Founder & CEO of Bbot

Just a bit of digital coin to hedge inflation.